Strona główna
Wycena nieruchomości
Strona główna

Rzeczoznawca Majątkowy Maria Piaścik

 
MGR  INŻ.  MARIA  PIAŚCIK  -  RZECZOZNAWCA  MAJĄTKOWY
upraw. zawodowe nr 728 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 
Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego  Maria Piaścik
87-100 Toruń, ul. Rydygiera 6E/66
Polska
tel/fax +48 (56) 648 50 78,  kom. 0 607 414 192,  
e-mail : maria.piascik@wp.pl
Rok założenia firmy 1991.
 
Członek Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, 
a to stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. 
 
Oferuję usługi w zakresie:     
 
          wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli  
          wyceny nieruchomości lokalowych
          wyceny lokali użytkowych
          wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
          wyceny  gruntów
          wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych
          wyceny nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych
          wyceny nieruchomości zabytkowych i sanatoryjnych
          wyceny nieruchomości jako środków trwałych dla amortyzacji
          określania wartości dla odszkodowań przy wywłaszczaniu nieruchomości
          wyceny nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
          wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 
Wykonuję operaty, opinie i ekspertyzy dotyczące określenia wartości nieruchomości w oparciu o zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i  uwzględnieniu Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 
 


 

Strona główna